ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
  • อีคอนนิวส์ฉบับพิเศษ
  ฉบับปี 2555  Click
  ฉบับปี 2556  Click
  ฉบับปี 2557  Click
  ฉบับปี 2558  Click


บรมนาถบพิตร


เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระชนม์ชีพ ได้แปรพระราชทานไปประทับยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศ จังหวัดสกลนคร แล้วสด็จฯ ไปยังวัดป่าแห่งหนึ่ง
    เจ้าอาวาสออกมารับ แล้วนำเสด็จฯ เข้าไปในวัด
    ระหว่างทางพระดำเนิน ทอดพระเนตรเห็น 'ถานพระ' ยกพื้นสูงแต่ไกล ใต้ถานมีถังยางมะตอยตั้งอยู่ ทรงชี้ไปที่ถานพระ แล้วมีพระราชดำรัสถามเจ้าอาวาสว่า 'ธรรมะ' หรือ 'อธรรม'
    "เจริญพรมหาบพิตร อธรรม" เจ้าอาวาสถวายวิสัชนา
    "แล้วโน่นล่ะ" ทรงชี้ไปที่กองถังยางมะตอยมีฝาปิดและมีท่อเชื่อมต่อระหว่างถัง
    "เจริญพรมหาบพิตร ก็ยังเป็นอธรรม"
ระหว่างนั้น ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ เริ่มสงสัย เพราะเดาทางไม่ถูก 
    "แล้วถัดไปอีก" ทรงชี้ไปที่เตาไฟในโรงครัวซึ่งต่อท่อมาจากถังยางมะตอย เห็นเปลวไฟลุกโชนใต้กระทะ
    "เจริญพรมหาบพิตร เป็นธรรมะแล้ว ทรงพระเจริญ" เจ้าอาวาสเฉลยปริศนาธรรม แล้วถวายพระพร
    ทรงหันพระพักตร์ไปยังข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ "เห็นแล้วหรือยัง" รับสั่งแล้ว ก็ไม่ได้ทรงขยายความใด ๆ
    ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งตามเสด็จฯ ในครั้งนี้ เล่าว่าตนเองก็ยังนิ่งไปพักหนึ่ง แล้วจึงค่อยร้องอ๋อในใจ
    ปฏิกูลก็เปรียบเสมือน 'อธรรม' แต่เมื่อนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อใด ก็คือ 'ธรรมะ' อย่างอุจจาระในถังยางมะตอยที่แปรสภาพเป็นก๊าซ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม จึง 'เป็นคุณ'
    แม้ประทับอยู่ ณ สวรรคาลัย แต่ด้วยพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งหลายที่ทรงไว้เมื่อยังทรงพระชนม์ชีพ เป็นคุณอเนกอนันต์แก่ปวงอาณาราษฎร์
    'อีคอนนิวส์' จึงขอใช้สิ่งพิมพ์สุดท้ายนี้ เป็นฉบับพิเศษ บันทึกรายละเอียดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    จะทรงอยู่ในดวงใจของข้าพระพุทธเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง