'ปรองดอง' อีกแล้ว


         'ปรองดอง' คำนี้ ไม่ใช่เพิ่งมีในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากเกิดตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๑ - ๕ ส.ค. ๒๕๕๔) และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกฯ ๕ ส.ค. ๒๕๕๔ - ๗ พ.ค. ๒๕๕๗)
    การปรองดองในรัฐบาล 'อภิสิทธิ์' มีเหตุมาจากแกนนำพรรคพลังประชาชน ('ไทยรักไทยเดิม' และ 'เพื่อไทย' ปัจจุบัน) และกลุ่ม 'เสื้อแดง' (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ: นปช.) ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ อ้างว่าเป็นฉบับ 'เผด็จการ' ซึ่งเกิดมาจากรัฐประหารรัฐบาล ดร. ทักษิณ ชินวัตร (นายกฯ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ - ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙) หัวหน้าพรรคไทยรักไทย โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น
    เมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ แม้ไม่ยอมรับโดยเปิดเผย แต่พรรคพลังประชาชนก็ยังส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี (ระหว่าง ๒๙ ม.ค. - ๙ ก.ย. ๒๕๕๑) แล้วถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง และมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนคนใหม่ เป็นนายกรัฐมนตรี (ระหว่าง ๙ ก.ย. - ๒ ธ.ค. ๒๕๕๑) แต่ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปี ขณะที่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล หันมายกมือให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรี
    การต่อต้านรุนแรงขึ้น หนนี้อ้างว่า 'ประชาธิปัตย์' ซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างน้อยในสภาฯ ไม่มีสิทธิจัดตั้งรัฐบาล จากนั้น ก็ 'กวนเมือง' จนเกิดความเสียหายใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ
    รัฐบาลอภิสิทธิ์เริ่มปรองดองด้วยการตั้ง 'คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ' (คอป.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร เป็นประธาน - แต่ปรบมือข้างเดียวไม่ดัง
    การเลือกตั้งเมื่อ ๓ ก.ค. ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทย (อดีต 'ไทยรักไทย' และอดีต 'พลังประชาชน') กลับมาอีกครั้งเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ตั้ง 'คณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ' (ปคอป.) มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธาน
    'ปรองดอง' ของรัฐบาลนี้ เริ่มด้วยการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ช่วง เม.ย. - พ.ค. ๒๕๕๓ รายละ ๗.๕ ล้านบาท ตามด้วยการออกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชาชน พ.ศ. .... ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ผู้หนีคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้จำคุก ๒ ปี
    แต่การเยียวยาผู้เสียชีวิตถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ใช้งบประมาณโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจรองรับ เป็นการทำเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ขณะที่ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ก็ถูกประชาชนทั้งประเทศคัดค้าน จนต้องถอนออกจากสภาฯ
    การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมาสรุปก็เพื่อชี้ให้เห็นปัญหา 'ปรองดอง' ไม่สำเร็จ เพราะประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มิใช่อุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ประการใด
    แล้ว 'ปรองดอง' ครั้งใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อนักการเมืองเหล่านี้ไร้อุดมการณ์

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
  ฉบับปี 2555  Click
  ฉบับปี 2556  Click
  ฉบับปี 2557  Click
  ฉบับปี 2558  Click
 • อีคอนนิวส์ฉบับ 595 ประจำเดือนมกราคม 2560
 • เปลี่ยนประเทศไทย สู่การเติบโตที่ยั่งยืน
 • 'ปรองดอง' อีกแล้ว
 • อสังหาริมทรัพย์แค่ฝืดๆ
 • ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน
 • ๒๕๖๐ ปีแห่ง 'ภัยคุกคามทางไซเบอร์'
 • 'ยุทธศาสตร์ชาติการค้า' โอกาสไทยบนเวทีโลก
 • 'ธัชพล กาญจนกูล' ดันการเคหะฯ สู่ยุคใหม่
 • เช็คสัญญาณฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ไทย
 • การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 • ราคาคอนโดฯ เพิ่ม ๕.๕% ในไตรมาส ๔/๒๕๕๙
 • จากฟ้าสู่ดิน: ร.๙ กับเรือใบ ต่อลำแรกก็เข้าเส้นชัย
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org