เขาบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย


         เป็นที่น่าสังเกตว่า ใกล้วันลงประชามติ อาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญฯ ฉบับอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ไม่เป็นประชาธิปไตยหนาหูขึ้น
    กล่าวโดยสรุปก็คือมีความเห็นไปในทางลบ ขณะที่บางคนเปิดเผยตัวตนชัดเจนว่า 'ไม่รับ' โดยเฉพาะ 'นักการเมือง' ทั้งจากอดีตพรรครัฐบาลและจากอดีตพรรคฝ่ายค้าน
    เริ่มตั้งแต่ตัวรัฐธรรมนูญ เขาบอกว่ามาจากการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นเผด็จการ ขณะที่เขา (นักการเมือง) ไม่มีส่วนร่วมในการร่างเลย
    หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เขาตีความว่าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
    หมวดที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง เขาก็ตีความว่า การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีในบทเฉพาะกาล คนเหล่านี้ (ส.ว. และนายกรัฐมนตรี) ไม่ได้มาจากตัวแทนของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เพราะ คสช. เลือก ส.ว. แล้ว ส.ว. ซึ่งมาจาก คสช. ก็มีส่วนสำคัญในการเลือกคนเป็นนายกรัฐมนตรี
    อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ยินเสียงค้านดัง ๆ ถึงคุณสมบัติของนักการเมือง ซึ่งต้องไม่ถูกพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และโดยเฉพาะทุจริตการเลือกตั้ง เพราะถ้าออกมาค้าน นั่นก็เท่ากับเป็นการยอมรับกับคนทั้งโลกว่าระบบการเมืองไทยสามารถมีนักการเมืองที่ฉ้อโกงประชาชนได้ ค้ายาเสพติดได้ เป็นนายบ่อนได้ ค้ามนุษย์ได้ และทุจริตได้
    ข้างต้น เป็นมุมมองของคนทั้งที่มีความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจากกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
    ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่มีผู้ออกความเห็นเช่นข้างต้นหรือไม่
    เราคนไทยจึงจำเป็นต้องศึกษา โดยเฉพาะผู้มีสิทธิออกเสียงก่อนไปลงประชามติ
    หนึ่ง ประเด็นคณะบุคคลที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ซึ่งเป็นเผด็จการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่เป็นประชาธิปไตยนั้น ควรพิจารณาที่มาของการรัฐประหาร ทั้งในปัจจุบันและย้อนหลังไปทุกสมัยที่เกิดการประวัติรัฐประหารและมีการร่างรัฐธรรมนูญ
    สอง ประเด็นที่มาของการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ก็ต้องพิจารณาสิทธิเสรีภาพของปวงชนขาวไทยทั้งหมวด ตั้งแต่มาตรา ๒๕ ไปจนถึงมาตรา ๔๙ และควรพิจารณาหน้าที่ของรัฐในหมวด ๕ ประกอบไปด้วย
    สาม ประเด็นที่มาของ ส.ว. และนายกรัฐมนตรี ที่อาจรวมไปถึง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อด้วยนั้น ข้อนี้ ให้พิจารณาบทนำของร่างรัฐธรรมนูญ และจะให้ดีแล้ว ควรพิจารณาบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนการรัฐประหาร โดยเฉพาะการใช้อำนาจในรัฐสภา
    อาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยที่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงผู้ที่ยังไม่มีสิทธิออกเสียงอันเนื่องมาจากอายุด้วย
    การไปออกเสียงลงประชามติ จึงเป็นภาระหน้าที่อันไม่อาจปฏิเสธได้ของคนไทย เพื่อจะได้ใช้สิทธิในคราวต่อไป
ไม่เช่นนั้น ก็ไม่มีสิทธิแม้แต่จะ 'บ่น'

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
 • เขาบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย
 • โครงการที่อยู่อาศัย 'ใหญ่ที่สุด' และ 'มูลค่าสูงสุด'
 • ชิตังเม โป้ง รวย
 • ผนึกกำลังหนุน 'SMEs' ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Thailand 4.0
 • สู่ 'ยุทธศาสตร์ชาติการค้า' รับโลกเสรีไร้พรมแดน
 • 'การเงินผันผวน/การค้าซบเซา' ปัจจัยท้าทายเศรษฐกิจโลก
 • ยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย
 • รถไฟความเร็วสูง โครงการที่ทุกรัฐบาล เร่งผลักดัน
 • แรงงานเมียนมา กับการเยือนไทยของออง ซาน ซู จี
 • เหลือลูกพลับไว้ให้นกสาลิกา
 • จากฟ้าสู่ดิน: พระคุณแนบไว้นิรันดร
 • อีคอนนิวส์ฉบับ 589 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
  ฉบับปี 2555  Click
  ฉบับปี 2556  Click
  ฉบับปี 2557  Click
  ฉบับปี 2558  Click