• อีคอนนิวส์ฉบับ 597 ประจำเดือนมีนาคม 2560
ร. ๙ กับเรือใบ: กำเนิด 'มด'
    'เอนเทอร์ไพรซ์' (International Enterprise Class) เป็นเรือใบประเภทแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงต่อ (สร้าง)
จับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ยอดขายอืด/รายย่อยชะงัก
    ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) สำรวจพบโครงการที่อยู่อาศัยที่กำลังขายกันอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑,๘๓๗ โครงการ และมีถึง ๑,๒๔๖ โครงการ ที่ยังมีหน่วยขายเหลืออยู่ ๒๐ หน่วยขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร คึกคักที่สุดในบรรดาเมืองหลวงต่างๆ ทั่วอาเซียน โดยอันดับสอง คือ กรุงจาการ์ตา มีโครงการที่กำลังขายอยู่เพียง ๔๑๑ แห่ง
LINE ยึดมือถือในไทยแบบเบ็ดเสร็จ
    ไทยเป็นประเทศที่เรียกว่า Mobile First ไปแล้ว เพราะคนไทยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) เป็นทางผ่านสู่โลกดิจิทัลมากกว่าคอมพิวเตอร์ ด้วยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนสูงถึง ๔๔ ล้านคน หรือราว ๒ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศ
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
สังคมออนไลน์กับชีวิตการทำงาน
    แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้ให้บริการนวัตกรรมด้านแรงงาน ที่ปรึกษาและวางแผนให้กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ในการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Solutions) เปิดเผยรายงานการวิจัยในหัวข้ออิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อคนทำงาน องค์กร และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยคนทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่มีความเท่าทันต่อการใช้สื่อออนไลน์ ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ควรร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการแสวงหาความรู้ เสริมสร้างความเป็นนักคิดและนักสร้างสรรค์
คนไทยติดเทคโนโลยี/ขาดหลักประกันการเงิน
    พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ได้สำรวจสถานะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในเอเชีย เพื่อจัดทำดัชนีความสัมพันธ์ Prudential Relationship Index โดยประเทศไทยสามารถสร้างระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ในเกณฑ์ดีและมีความสมหวังต่อความสัมพันธ์ด้านคู่ครอง สูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค 
กระทรวงการคลังเดินหน้าใช้บัตรแทนเงินสด
    กระทรวงคลัง เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) อย่างต่อเนื่อง
ไทยผ่าทางตันไปสู่การเป็นชาติการค้า
    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางการค้าแผนงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการค้า และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดสถาบัน NEA ปั้น Smart SMEs
    กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี      
สถาบันอาหารจับมือเจโทรดันไทยเป็นฐานผลิตอาหารแปรรูป
    สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทร กรุงเทพฯ จัดทำความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างกัน (The New NFI-JAPAN Desk) ขยายจากกรอบเดิมที่เน้นสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่นเท่านั้น
กสอ. แนะ SMEs ไทย ปรับตัวรับนโยบายทรัมป์
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) แนะ ๕ กลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ America First อีกทั้งยังได้จัดเตรียมงบประมาณกว่า ๘๓๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกว่า ๓๐ โครงการ
อินทัชเปิดแนวคิด Connecting Thais for Sustainable Growth
    อินทัช โฮลดิ้งส์ ประกาศแนวคิด Connecting Thais for Sustainable Growth มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาคธุรกิจ ผู้บริโภค รวมถึงชุมชนและสังคม
สมาคมธนาคารไทยมุ่งสร้างวินัยการเงิน
    สมาคมธนาคารไทยย้ำทิศทางแผน ๕ ปี เร่งขับเคลื่อนการให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านสาขาเครือข่ายธนาคารพาณิชย์และสื่อดิจิทัล 
ผนึกกำลังเปิดบัตร 'เซ็นทรัล เดอะวัน'
    กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ผสานความร่วมมือเปิดบัตรร่วม ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ 
ไทยพาณิชย์จัดทัพสาขาใหม่ตอบโจทย์ลูกค้าตามพื้นที่
    ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าสู่เป้าหมาย The Most Admired Bank วางกลยุทธ์ปรับรูปแบบสาขารองรับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เปิดตัวสิริ เวนเจอร์ Prop Tech รายแรก
    สิริ เวนเจอร์ (SIRI VENTURE) บริษัทร่วมทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital เพื่อทำการวิจัยและลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ด้าน Property Technology อย่างเต็มรูปแบบรายแรก
ปูนซิเมนต์ไทยเร่งสร้างนวัตกรรมและเติบโตในอาเซียน
    ผลประกอบการบริษัทปูนซิเมนต์ไทยฯ ปี ๒๕๕๙ มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ เนื่องจากผลประกอบการธุรกิจเคมีภัณฑ์อยู่ในช่วงขาขึ้น และเชื่อมั่นปี ๒๕๖๐ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
มาสด้าเติบโตสูงสุดในไทยสวนทางตลาดรวม
    มาสด้า ประกาศความสำเร็จทั้งด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด จากการเติบโตในอัตราสูงสุดของรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นด้วยกัน
DTAC Accelerate ปี ๕ ยกระดับการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ
    เปิดโครงการ DTAC Accelerate ปี ๕ หวังยกระดับมาตรฐานโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทยในระดับภูมิภาค เพื่อเข้าแข่งขันในระดับโลก ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำทั้ง Google Facebook และพันธมิตรนักลงทุน
เดินหน้าปีที่ ๒๑ MFEC เน้นการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่
    MFEC ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี เปิดแผนธุรกิจปี ๒๕๖๐ เน้นสร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ร่วมกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
อ่านเพื่อทัศนคติที่ดี
    สิงโตกับเสือสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายทั้งสองต่างเพลี่ยงพล้ำให้แก่กัน ก่อนที่สิงโตจะสิ้นใจ ได้กล่าวกับเสือว่า
    "หากท่านไม่คิดฮุบอาณาจักรของข้า เราก็คงไม่ต้องจบชีวิตกันเยี่ยงนี้!"

การเมืองทางลัดของ 'เจ๋ง ดอกจิก'
    จากพนักงานไปรษณีย์ที่ใฝ่ฝันเป็นนักการเมือง เมื่อหันมาแสดงตลก แล้วมีคนชม ก็คงรู้สึกว่าตนเอง 'ดัง' แล้ว
    'เจ๋ง ดอกจิก' ยศวริศ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า ประมวล ชูกล่อม จึงสวมเสื้อ 'ไทยรักไทย' กลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้พี่น้องเลือกเป็นผู้แทน