• อีคอนนิวส์ฉบับ 596 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ร. ๙ กับเรือใบ: แล่นข้ามอ่าว
    'เอจี' เป็นเรือใบลำที่สอง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงต่อ (สร้าง) และเป็นประเภท 'เอนเทอร์ไพรส์' (International Enterprise Class) ใบคู่ สองที่นั่ง เช่นเดียวกันกับ 'ราชปะแตน' ที่ทรงต่อลำแรก
ขับเคลื่อน National e-Payment
รากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
    กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันเปิดบริการพร้อมเพย์อย่างเป็นทางการ เริ่มให้บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเลขประจำตัวประชาชนแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร นับเป็นก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ซึ่งมีเป้าหมายลดการใช้เงินสดให้น้อยลง
เศรษฐกิจเพื่อนบ้านจะโตแซงหน้าไทย!
    ในอีก ๓๔ ปีข้างหน้า ประเทศในแถบอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้าประเทศไทย
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'โลก' กับปัจจัยเสี่ยงต่อ 'เศรษฐกิจไทย'
    ปีที่ผ่านมา ธนาคารโลกประเมินความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก อยู่ที่เศรษฐกิจจีนในการปรับตัวไปสู่การเติบโตจากการบริโภคภายใน เมื่อจีนสามารถแสดงถึงการปรับตัวและการประคองการเติบโตเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมาย ธนาคารโลกยังจับตามองไปที่ความเสี่ยงจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยทั้งสหรัฐฯ และยุโรปที่ต้องปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบาย
ส่งออกอาหารไทยอันดับ ๑๓ โลก
    ส่งออกอาหารไทยก้าวขึ้นอันดับที่ ๑๓ ของโลก ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับ ๑๕ ในปี ๒๕๕๘ โดยคาดปี ๒๕๕๙ มีมูลค่าส่งออก ๙๗๒,๐๐๐ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๗ และกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับ ๑ ด้วยสัดส่วนร้อยละ ๑๕.๒ แซงตลาดญี่ปุ่น ขณะที่แนวโน้มส่งออกอาหารปี ๒๕๖๐ สถาบันอาหาร ประเมินตัวเลขถึง ๑,๐๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๘ ชี้กลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต คือ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมและสารสกัดอาหาร พร้อมเสนอยุทธศาสตร์ภาครัฐที่จะสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหาร
สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน
    เมื่อเปรียบเทียบไทยกับประเทศในอาเซียน มีเพียงอินโดนีเซียและเมียนมาที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าไทย ด้านจำนวนประชากรก็มีเพียงอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า ในด้านเศรษฐกิจไทยก็ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาครองจากอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบมูลค่าเศรษฐกิจต่อจำนวนประชากร ไทยอยู่ในอันดับสี่รองจากสิงคโปร์ บรูไนและมาเลเซีย โดยปัจจุบันอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มที่โตต่ำสุดในอาเซียน
ธอส. ใช้นวัตกรรมนำองค์กรมุ่งสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง
    ผลการดำเนินงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี ๒๕๕๙ สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น ๑๖๘,๑๓๖ ล้านบาท ทำให้มียอดสินเชื่อรวมแล้ว ๙๓๖,๙๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๕๘ ทั้งนี้ ธอส. มีกำไรสุทธิ ๙,๖๑๖ ล้านบาท สำหรับปี ๒๕๖๐ ตั้งเป้าสินเชื่อใหม่ ๑๗๘,๒๒๔ ล้านบาท และยอดสินเชื่อรวม ๑ ล้านล้านบาท พร้อมเดินหน้า ๓ ภารกิจหลักขับเคลื่อนองค์กร เพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน
สถาบันคุ้มครองเงินฝากเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้ฝากเงิน
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๐ ว่า จะขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นที่ร้อยละ ๓.๖ (ในช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ ๓.๑ - ๔.๑) จากแรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการลงทุนภาครัฐ     
เปิดตัวหลักธรรมาภิบาลลงทุน I Code สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
    องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน มาตรการสำคัญประการหนึ่ง คือการเพิ่มบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันในตลาดทุน ให้มีการบริหารเงินลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
กสอ. แนะ ๕ แนวโน้มน่าลงทุน ปี ๖๐
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผย ๕ ธุรกิจมาแรงตอบสนองผู้บริโภคในปี ๒๕๖๐ ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ธุรกิจและบริการด้านฮาลาล ธุรกิจความงาม เครื่องสำอางและแฟชั่น  ธุรกิจการค้าและการบริการผ่านระบบออนไลน์
EXIM BANK เริ่มแผน ๑๐ ปี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
    EXIM BANK รุกพัฒนาบริการประกันส่งออก พร้อมขยายสินเชื่อเพื่อการลงทุน ช่วยผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่

บุคคล: ประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
    ทำวิจัยสถานการณ์น้ำมันโลก ทำงานด้านน้ำมันอากาศยานตั้งแต่เรียนจบ จนได้รับเลือกเป็นประธานกิจการเชื้อเพลิงไออาต้า
เอไอเอส ย้ำวิสัยทัศน์ 'ผู้ให้บริการชีวิตดิจิทัล'
    เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์ทุ่มเททั้งองค์กร ดึงศักยภาพเครือข่ายดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
กรุงศรีฯ ผสานเครือข่ายธุรกิจญี่ปุ่น/รุกสู่ผู้นำด้านดิจิทัล
    ธนาคารกรุงศรีฯ เสริมความแข็งแกร่งต่อเนื่อง จากการผสานพลังทางธุรกิจในกลุ่มการเงินมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล
กสิกรไทยตั้งเป้าสู่ผู้นำในทุกกลุ่มลูกค้า
    เชื่อมโยงการให้บริการลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล หวังทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ประทับใจยิ่งขึ้น หวังเป็นที่ ๑
กลุ่มเกียรตินาคินภัทร พร้อมรุกโลกการเงินยุคใหม่
    กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายของโลกการเงินยุคใหม่
กาแฟโบราณใส่ 'นม'
    กาแฟโบราณนั้นมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่ง คือ จะใส่นมข้นหวานไว้ด้านล่าง แล้วเทน้ำกาแฟลงไปด้านบน ถ้าใครชอบหวานมาก ก็ตีนมด้านล่างให้ผสมกับเนื้อกาแฟ แต่บางคนที่ไม่ชอบหวาน ก็อาจจะดื่มโดยที่ไม่ต้องคนเลย
วาทกรรม 'ธรรมกาย'
    พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล: ธมฺมชโย) ว่ากันเฉพาะเรื่องวิธีการสอนที่ถูกมองว่าไม่ตรงกับพระธรรมในพระไตรปิฎก แม้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก เคยมีพระลิขิตเมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ว่าทำลายพระพุทธศาสนา เป็นอนันตริยกรรม มีโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตที่หนัก แต่ก็ยังครองผ้าเหลืองต่อไปได้