• อีคอนนิวส์ฉบับ 593 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ในหลวงกับสื่อมวลชน
    ข่าวที่ขาดความระมัดระวัง เหมือนฟองอากาศในเส้นเลือด
    "...ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวก็ดี หรือมีหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่างคนหลายชาติหลายชั้นก็ดี ควรสำนึกอยู่เสมอว่างานของเขาเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง เพราะหมายถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว
จากสังคมสูงวัยสู่เศรษฐกิจอายุวัฒน์
    ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคสังคมสูงวัยมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และกำลังเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (ประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๑๔ ต่อประชากรทั้งหมด) และสังคมสูงวัยระดับสูงสุด (ประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อประชากรทั้งหมด) ในเวลาอีกไม่นานจากนี้
สองแสนสามหมื่นล้านที่หายไปบนท้องถนน
    การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เป็น ๑ ใน ๖ ยุทธศาสตร์หลักของแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่จัดสรรไว้ ๒๓๑,๘๙๔.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด อันเป็นจำนวนที่สะท้อนปัญหาเรื้อรังของไทยซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระดับโลก
    นั่นคือ ปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนน

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ความพร้อมของรัฐกับเศรษฐกิจดิจิทัล-ไทยแลนด์ ๔.๐
    รัฐบาลประกาศนำประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ยุคใหม่ของชาติที่เรียกว่า ประเทศไทย ๔.๐
    แต่จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐมีความพร้อมแค่ไหน?

'ข้อมูลยุคดิจิทัล' ผลกระทบเศรษฐกิจกับการจัดการของธนาคารกลาง
    หลังวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป ธนาคารกลางหันมาให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและการส่งสัญญาณแนวโน้มเศรษฐกิจจากพื้นฐานข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่จะได้รับผลกระทบจากการกำกับนโยบายของธนาคารกลางมากขึ้นด้วย แต่การส่งสัญญาณและท่าทีหรือการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง หลายครั้งอาจไม่ได้เป็นไปตามที่ส่งออกมาหรือตามที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้เกิดความสับสนขึ้นในตลาดทุนและตลาดการเงิน จนเกิดความกังวลที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางในอนาคตได้
แนวโน้มธุรกิจพลังงานชีวภาพ 'โตต่อเนื่อง'
    ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ธุรกิจพลังงานชีวภาพในหลายประเทศทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดปริมาณขั้นต่ำของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นทุกปี (annual volume standard) หรือการกำหนดสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงฟอสซิล (blending mandate) มาตรการสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวลผ่านการรับซื้อไฟฟ้าในราคาสูง ล้วนเป็นแรงส่งสำคัญให้การค้าเชื้อเพลิงชีวมวลในตลาดโลกเติบโตขึ้น ทำให้ปัจจุบันเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายทั่วโลก
แนะ 'รัฐกระตุ้นการลงทุน' สร้างปัจจัยหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว
    เป็นที่คาดกันว่า เศรษฐกิจโลกจะยังคงฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ เนื่องจากความไม่แน่นอนและความผันผวนในระยะยาวที่ไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างแน่ชัด ทั้งความเสี่ยงจากการเงินการคลังและภาวะหนี้สะสมนับจากช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป สำหรับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ เงินสำรองระหว่างประเทศที่สูง เสถียรภาพค่าเงิน และสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน
คปภ. ผนึกสมาคมธนาคารไทย วางกรอบขายประกันผ่านแบงก์
    คปภ. ประกาศร่วมมือสมาคมธนาคารไทย วางแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงานขายประกันผ่านธนาคาร เล็งนำวิธีการสุ่มตรวจตามแบงก์มาใช้อย่างจริงจัง พร้อมจัดทำข้อแนะนำ ๑๒ ประการ สร้างความเข้าใจหลักการและวิธีการเลือกซื้อประกันผ่านธนาคารได้ตามความต้องการและความพึงพอใจ    
'Drive DD' ธนชาตประกันภัยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยปีที่ ๒
    ธนชาตประกันภัย เปิดเวที Drive DD United Season 2 ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ไทยประกันชีวิตกวาด ๑๒ รางวัล 'Stevie Awards'
    เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการเก้าเดือนของปี ๒๕๕๙ ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมที่สูงถึง ๙,๐๐๙ ล้านบาท
เบี้ยรับรวมเมืองไทยประกันภัยงวด ๙ เดือนกว่า ๙,๐๐๐ ล้านบาท
    ธนชาตประกันภัย เปิดเวที Drive DD United Season 2 ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

กำไรหด 'เอสซีจี' เร่งขยายตลาดอาเซียน
    ตลอด ๓ ไตรมาสปี ๒๕๕๙ ปูนซิเมนต์ไทยฯ ยอดขายลดลงผลจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ลดลง
'บ้านปูเพาเวอร์' เข้าตลาดฯ สร้างมูลค่ากลุ่ม BANPU
    บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 
พฤกษาฯ มั่นใจรายได้เข้าเป้าพร้อมปรับแผนเพื่อโตต่อเนื่อง
    พฤกษา เรียลเอสเตท ปรับแผนรองรับการเติบโตที่ต่อเนื่อง แม้ภาพรวมตลาดได้รับผลกระทบ
เพื่อเติบโตระยะยาว ปตท.สผ. ใช้เทคโนโลยีสร้างประสิทธิภาพ
    ปตท.สผ. เจ้าภาพจัดงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ไทยสมุทรออก 'ออมคุ้มค่า' ลุยตลาดก่อนสิ้นปี
    ไทยสมุทรส่งแบบประกันออมคุ้มค่า ๒ - ๕ ปี รับการจัดการด้านภาษีในช่วงท้ายของปี

เรื่องเล่าจากเรือสำราญ
    ในห้องเรียนห้องหนึ่ง ครูเล่าเหตุการณ์หนึ่งว่า..
    เรือสำราญลำหนึ่งเจอมรสุมทางทะเล บนเรือมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง กระเสือกกระสนมาถึงเรือชูชีพ บนเรือชูชีพมีเพียงที่ว่างที่เดียว
    ทันใดนั้น สามีผลักภรรยาไปข้างหลัง ตัวเองโดดขึ้นไปบนเรือชูชีพ

สามหมื่นห้าพันล้านถึงศาลปกครอง
    ฟังพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายคดีรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้มากถึง ๖,๐๐๐ คน - เล่นเอานักข่าวตาหูผึ่ง